Kallion louhintatyöt vankalla kokemuksella

Meiltä louhintatyöt ammattitaidolla. Louhintatyöt jaetaan avolouhintaan, maanalaiseen louhintaan ja veden alla tapahtuvaan louhintaan. Hoidamme haasteellisimmatkin louhintatyöt huolellisesti ja aina aikataulujen puitteissa.

Kallion louhintatyöt

Rakennustoiminnassa kallion louhinta toteutetaan esteen poistamiseksi, tunneleiden rakentamiseksi tai rakennusteollisuuden raaka-aineeksi. Kallion louhinta saa aikaan louhetta jota käytetään joko sellaisenaan tai murskattuna pääasiassa rakennusten pohjamateriaalina, tai teiden ja rautateiden pengermateriaaliksi. 

Usein on taloudellista murskata louhe tietyn kokoisiksi osasiksi, koska sen jälleenmyyntiarvo nousee ja sitä voidaan käyttää vaativimmissa paikoissa esimerkiksi teiden tai talojen kantavissa kerroksissa.

Henkilökuntaamme kuuluu 4 louhintatöiden ammattilaista. Asiakaskuntaamme kuuluvat yksityiset rakentajat, yritykset, kunnat ja kaupungit, sekä maarakennusalan yrityksen, joille teemme louhintatyöt.